איזה החזרי מס מגיעים לכם בפרויקטים סולאריים?

שימוש בגגות סולאריים, פרטיים או מסחריים יכולים לזכות אתכם בהטבות מס משמעותיות מטעם המדינה.

בשנת 2016 חוקק חוק הכולל הטבות מס עבור הפקת חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת.

החוק חוקק לצורך עידוד השקעה באנרגיות מתחדשות.

אז אילו החזרי מס מגיעים לכם במסגרת החוק?

 

מה תוכן החוק בנוגע להטבות מס?

החידוש בחוק מתייחס להטבות מס נוספות הבאות לידי ביטוי בקביעת שיעור מס מופחת, הקלה בפיקוח של פתיחת תיקי מס הכנסה ומע"מ, הגשת דוחות ודיווחים ועוד. זאת, כדי לתמרץ בעלי גגות מכל סוג שהוא – בתים פרטים או בניינים משותפים, להתקין מתקני אנרגיה וליצור מנגנון מיסוי יעיל ונגיש. על פי החוק הכנסה מייצור חשמל ביתי פטורה מחובת דיווח ומתשלום מס, כאשר גודל הגג אינו עולה על 200 מ"ר.

 

באילו תנאים יש לעמוד כדי לקבל את הטבות המס?

  • הטבות המס חלות על אנשים פרטיים.
  • יש לוודא שההכנסה של בעל המקרקעין היא בעל אופי פסיבי.
  • המתקן שמשמש לצורך אגירת אנרגיה סולארית מחובר כחוק לרשת חשמל ומחובר לבית המשמש למגורים.
  • נמסר עדכון למס הכנסה על מסלול המיסוי.
  • ניתן להקים את מערכת החשמל הסולרי על גג של בית פרטי או בית משותף.
  • למגזר העסקי אין פטור ממס אך ישנן הטבות ייחודיות לעידוד עסקים להשקעה פרויקטים סולריים.

 

הקלות מס למגזר העסקי

כיום רשות המיסים מעניקה לבעלי עסקי פחת מואץ בשיעור של 25% בשנה על ייצור חשמל על ידי פרויקטים סולאריים למשך 4 שנים. הקלות אלו מטעם הממשלה ניתנו כדי לסייע לעסקים בכלל ההוצאות הכרוכות בהתקנת מערכות סולאריות.

 

ההטבות הניתנות מטעם רשות המיסים

ישנם שני מסלולי הטבות בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות:

  • מסלול פטור ממס – רלוונטי עבור סכום הכנסות ברשות הלקוח אשר אינו עולה על 24,000 ₪ ללא מע"מ בכל שנת מס.
  • מסלול מס מופחת – הפחתת 10% מסכום ההכנסות הצפוי מכלל הפרויקטים שברשות הלקוח, כל עוד הסכום אינו עולה על 99,006 ₪ ללא מע"מ בכל שנת מס. במסלול זה ישנו חיסרון בכל הנוגע להוצאות בגין הקמת המערכות הסולאריות, אשר אינו מוכרות לצורך החזרת המס. בנוסף, ישנו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומדמי מס בריאות עבור בעלי הכנסות מייצור אנרגיה סולארית.

 

הטבות מס הכנסה

ישנו פטור ממס הכנסה עבור עסקים המכניסים רווחים באמצעות אנרגיה סולרית, בתנאי שאינם עולים על 18,000 ₪. במקרה וההכנסה עוברת את רף זה, תופחת תקרת הפטור בסכום העודף.

 

לסיכום

העובדה שהמדינה ורשויות המיסים מתמרצים אנשים פרטיים ובעלי עסקים להשקיע בתחום הסולרי, הינה מעודדת ומשמחת. המערכות הסולאריות הינן חסכניות ובעלות השפעה מזיקה מינימלית על הסביבה. על כן, ישנה חשיבות לצמיחת שוק האנרגיה המתחדשת בישראל.

 

מחשבון ומטבעות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
טופס 1099

מאמר זה יציג בקצרה את טופס 1099, טופס הדיווח לרשות המיסים האמריקאית, עבור העברת תשלום

קרא עוד »