חיפוש

סוגי חוזים שחובה לנסח עם עורך דין

חוזה הוא מסמך המסדיר את הזכויות והחובות של שני צדדים או יותר החתומים עליו כחלק מהסכם.

החוזה הוא מסמך מוכר ומחייב משפטית, וניתן לאכיפה על ידי בתי המשפט במקרה של הפרה או אי עמידה בסעיפיו.

מכאן שבכדי להבטיח את האינטרס האישי, ולאפשר לאכיפת החוזה ומתן הפיצויים להיות טובים ככל הניתן, מומלץ לנסח אותו יחד עם עורך דין מומחה המכיר את ההשלכות המשפטיות של ניסוח כזה או אחר.

 

חוזים מסחריים

חוזים מסחריים הם חוזים המסדירים ברמה המשפטית את ההתנהלות העסקית, ומערכת היחסים של העסק עם גורמים שונים אתם הוא עובד בהתנהלות השוטפת. חוזים כאלה כוללים: חוזי ייבוא ייצוא, חוזי ספקים ולקוחות, חוזי זכיינות, חוזי מכר מניות, חוזי שותפים, חוזי עבודה, חוזי פירוק חברה או שותפות עסקית ועוד… העולם העסקי הוא עולם דינמי ומשתנה ללא הרף, ולכן חשוב שהחוזה יהיה מפורט ככל הניתן, ושיתייחס לכל הנדבכים הנוגעים לעבודה אל מול הצד השני. באמצעות ניסוח החוזה עם עורך דין לדיני חוזים, יוכל הוא להבטיח את זכויות כל הצדדים המעורבים, גם לאור התמורות הגדולות המאפיינות את העולם העסקי של ימינו.

 

חוזי מקרקעין

חוזי מקרקעין, הנקראים גם חוזי מכר, הינם חוזים העוסקים במכירה או קנייה של נכס לרבות דירה, שטח מסחרי, מגרש וכו'… על חוזי מכר לעמוד בקריטריונים הקבועים בחוק על מנת שיהיו תקפים משפטית, יחייבו את כל הצדדים, וימנעו נזק כלכלי במקרה של הפרתו. בכדי להבטיח עסקה חוקית ותקינה, המגינה על כל הצדדים, יש לנסח אותו בעזרת עורך דין מומחה, המכיר את כלל ההיבטים של תחום הנדל"ן.

 

חוזה שכירות

חוזה שכירות מסדיר למעשה את יחסי השוכר והמשכיר עד לתקופת תום החוזה. החוזה יסדיר את דמי השכירות ואופן התשלום, את אופן השימוש בנכס, יפרט איך וכיצד יטופלו ליקויים ונזקים בנכס במהלך תקופת השכירות, את הבטחונות ואת אופן ממושם. חוזה שכירות אמנם נראה פשוט, אך הסכמי שכירות הינם הסכמים הרוויים בתחומים אפורים ובפתחים רבים לניצול בידי כל אחד מהצדדים. בכדי להבטיח את ממוש מלוא הזכויות, ולספק את ההגנה הטובה ביותר לכל אחד מהצדדים במקרה של הפרת החוזה, חשוב לנסח את חוזה השכירות עם עורך דין מנוסה.

 

חוזי אישות – הסכם ממון

על מנת להבטיח את השקט והעתיד הכלכלי של כל אחד מבני הזוג במקרה של פרידה וגירושין. על מנת למנוע סכסוכים הנוגעים לרכוש ונכסים כלכליים במהלך הליך הגירושין, הליך שיכול להיות מסורבל ותובעני במיוחד, ניתן להבטיח את אותה חלוקה מבעוד מועד. בכדי שההסכם ייצג את שני הצדדים בצורה הטובה וההגנת ביותר, מומלץ לנסח אותו יחד עם עורך דין. בכך, נמנעת עוגמת נפש רבה, ומובטחת יציבות כלכלית גם במקרה של פירוק הזוגיות.

לחוזים כוח והשפעה רבה על תחומים רבים בחיי היומיום כמו עולמו העסקי, והפרטי של האדם. בכדי להבטיח שהחוזים הכה חשובים הללו יפעלו לטובתנו ויביאו למימוש זכויותינו על הצד הטוב ביותר, מומלץ לנחסם בעזרת עורך דין מנוסה שיבטיח את כל אלו בסעיפי המסמך.

 

מסמכים

אולי יעניין אותך גם