חיפוש

המדריך המלא על ייפוי כוח ספציפי

לעיתים, אין באפשרותנו לבצע את כלל הפעולות שעלינו לבצע במהלך ההתנהלות התקינה שלנו, אם ביומיום, ואם בהליך מיוחד ומורכב. לטובת אותן פעולות, וביצוע משימות כאלו ואחרות, קיים ייפוי הכוח. ייפוי כוח הוא מסמך, שכפי ששמו מעיד עליו, מייפה את כוחו של החותם, לשלוח מטעמו, לטובת ביצוע פעולות משפטיות שונות. ייפוי הכוח למעשה יכול לשמש את השולח ואת השלוח לביצוע כל פעולה מול צד שלישי, למעט פעולות שאופיין מעיד עליהן, שיעשו באופן אישי, כמו למשל ירושה.

 ייפוי הכוח

יכול מיופה הכוח לעשות כל פעולה בתחום הסבירות, וחלה עליו חובה לנהוג בנאמנות למייפה הכוח, ולנהוג לפי הוראותיו בלבד. שעה שמיופה הכוח חורג מסמכויותיו, הדבר יהיה משול להפרת חוזה בין המיופה למייפה, על כל המשתמע מכך מבחינה משפטית.

ייפוי כוח ספציפי

משרת את מייפה הכוח לטובת עניין ספציפי, ומיופה הכוח אינו יכול לחרוג מתחומי עניין אלה. על אף שכוחו של ייפוי הכוח אינו יפה כלפי כולי עלמא ללא הסכם או כל דבר אחרי שבגינו נחתם ייפוי הכוח, שאלת היקיפו של ייפוי כוח כללי תידון בבית המשפט, ולכן בכדי למנוע חריגה מסמכויות ללא כוונה מראש, מומלץ לחתום על ייפוי כוח המגדר את תחומי ההרשאה של המיופה.

לעיתים, אין פירוט מספק באשר להרשאה שנתן מייפה הכוח למיופה, למשל ביטול של פעולה, שמיופה הכוח רשאי לעשות. לכן, גם אם הדבר מובן מאליו, מומלץ לציין פרטים כדוגמת המצויין, בכדי למנוע התנהלות מיותרת מול גופים המתנהלים באופן תדיר מול מיופיי כוח, וייפויים שהאחרונים פועלים מכוחם.

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח ספציפי, שניתן בעניין מסוים (לרוב בהקשר של נכס מקרקעין מסוים), ונועד לשמור על זכויותיו של הצד הנוגע לייפוי, גם בחלוף זמן ממשוך לדוגמא. לכן, ייפוי הכוח אינו ניתן לביטול, כל עוד אינו עומד בתנאים שנחתמו בין הצדדים.

פקיעתו של ייפוי הכוח תחול במספר מצבים: אם המייפה ביטל את ייפוי הכוח, תקופת ייפוי הכוח היא לזמן מוגבל, אחד מן הצדדים לייפוי הכוח נפטר, אם אחד מהצדדים כבר אינו כשיר מבחינה משפטית, וכולי. תנאים אלו אינם חלים כאמור על ייפוי כוח בלתי חוזר.

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני

לפי הדין במדינה ישראל, הוא כל ייפוי כוח שמיופה הכוח בו אינו עו"ד מוסמך. לכן, כוחו של ייפוי הכוח חל, רק כאשר זה מאושר ונחתם ע"י נוטריון. ליצירת קשר עם נוטריון,  ולהתייעצות נוספת, ניתן לפנות למשרדי. ייפוי הכוח הוא מכשיר משפטי שיכול להקל על חייכם בצורה נהדרת, אך חשוב שייכתב בצורה נכונה ומדויקת, ויחתם על פי הדרוש בחוק.

אולי יעניין אותך גם