עורך דין חוזים

סוגי חוזים שחובה לנסח עם עורך דין

חוזה הוא מסמך המסדיר את הזכויות והחובות של שני צדדים או יותר החתומים עליו כחלק מהסכם. החוזה הוא מסמך מוכר ומחייב משפטית, וניתן לאכיפה על

פירוק שותפות – איך לעשות זאת לפי החוק

במאמר הבא נעסוק בשותפות, באילו דרכים ניתן לפרקה, ומהם שלבי התהליך השונים. שותפות היא מודל עסקי שכיח, המיועד למטרת רווח כספי משותף. שותפות יכולה להתבצע