חיפוש

למי כדאי לתת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18,למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד ולנהל את ענייניו, אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו. זאת כל עוד האדם הממנה בריא בנפשו ובשכלו, כלומר מבין את המשמעות וההשלכות של מתן ייפוי כוח מתמשך.

עד לפני כמה שנים הדרך היחידה לעזור לאותם אנשים שלא יכולים לקבל החלטות בעצמם הייתה רק באמצעות פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס. לאחר כניסת התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, היום יש אפשרות לכל אדם לקבוע מבעוד מועד, כאשר הוא יכול לבחור מרצונו והוא כשיר לכך, מי יופקד לפעול בשמו בעתיד, במידה והוא כבר לא יהיה כשיר לעשות זאת.

מסמך

מי יכול להיות מיופה הכוח

לרוב, האדם, הנקרא "הממנה", יבחר למנות אדם הקרוב אליו אישית ושיש ביניהם יחסי אמון וקרבה. במקרים אחרים יכול הממנה לבחור אדם לפי שיקולים אחרים, כמו מיומנות ומקצועיות של אותו מיופה כוח.

כמו כן, אם הממנה רוצה בכך, הוא יכול למנות מספר מיופי כוח, שכן אין הגבלה על מספרם, אך כדאי לבחור כאלו שיוכלו לשתף פעולה ביניהם ולהגיע להסכמה. ניתן ואף מומלץ, למנות מיופה כוח נוסף/מחליף למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל או לא ירצה לפעול בשם הממנה. מיופה הכוח יכול גם לחלק את הסמכויות בנושאים שונים ולבחור מיופי כוח שונים לעניינים שונים.

מה כולל מסמך ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות מסמך כללי בו מיופה הכוח מוסמך לקבל החלטות בשם הממנה ללא פירוט מעבר, ובכך להשאיר למיופה הכוח להפעיל את שיקול דעתו האישית בעת קבלת ההחלטות. מנגד, אם לממנה יש רצונות או בקשות לדרך בה הוא היה רוצה שיפעל מיופה הכוח בנושאים שונים, הוא יוכל לפרט זאת ולתת הנחיות מקדימות.

בייפוי הכוח על האדם לפרט באיזה עניינים מוסמך המיופה להחליט- עניינים אישיים, עניינים רכוש או עניינים רפואיים. עניינים אישיים כוללים את רווחתו האישית של האדם, מגוריו, בריאותו וצרכיו היומיומיים וכמו כן ענייניו הנפשיים או החברתיים. בייפוי כוח זה ההחלטה בעניינים רפואיים קיימת בצורה מוגבלת ואם יש צורך אפשר להוסיף ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד שמתייחס לעניינים בריאותיים יותר בפירוט. בייפוי כוח בענייני רכוש, המיופה אחראי לטפל בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

לסיכום, נציין שייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם להחליט בעצמו ולפי רצונו מי הוא רוצה שיקבל החלטות בשבילו בעתיד מבלי להסתמך על אנשים אחרים או על יכולת בית המשפט לקבוע לו אפוטרופוס מתאים. עם זאת, ייפוי כוח מתמשך הוא עדיין מוגבל, יש פעולות שדורשות אזכור במפורש על מנת שמיופה הכוח יוכל לבצע אותם ויש פעולות שגם אם יוזכרו במפורש עדיין יידרש למימושן אישור בית משפט או שלא יהיה להם תוקף כלל ויש לשים לב לזאת אם ברצונך כממנה לתת למיופה שלך אפשרות להחליט על אותם עניינים.

אולי יעניין אותך גם

4 טיפים למציאת עוד תותח!
עריכת דין
4 טיפים למציאת עו"ד תותח!

יצירת קשר עם עורך דין (מכל תחום) מצריכה היכרות עם טיפים בסיסיים שיאפשרו לבחור נכון. שכן, מדובר בבעל מקצוע שצריך ללוות אתכם על הצד הטוב

קרא עוד »