ארבעה דיני עבודה שכל שכיר חייב להכיר! 

מטרתם של דיני עבודה להסדיר את היחסים בין עובדים למעסיקים. מרבית דיני העבודה באים להגן על זכויות העובדים מתוך הכרה ביחסי הכוחות הבלתי שוויוניים בין הצדדים. ישנם דיני מגן ודינים עקיפים. דיני מגן מציבים תנאי סף ליחסי עובד מעביד והם גוברים על כל הסכם ספציפי שנחתם ביניהם. לעומת זאת דינים עקיפים נועדו להסדיר את זכויות העובדים ולשפר את תנאי העסקתם.

 

חוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים מחייב כל מעסיק להפריש לכל עובד פיצויי פיטורים חודשיים בגובה של עד 8% משכרם. כספים אלו ישוחררו לשימוש העובד במקרה שיפוטר או יתפטר תחת תנאים מסוימים. כספים אלו צריכים להיות מופרשים לקרן הפנסיה של העובד ממועד תחילת העסקתו והם תקפים לעובדים שעבדו שנה או יותר אצל המעסיק. על תפקידו של עו"ד דיני עבודה ראו כאן.

חוק פיצויי פיטורים

חוק הגבלת שעות נוספות

בהתאם לדין יום עבודה רגיל הינו של שמונה וחצי שעות. שעות נוספות מעבר לכך מוגדרות כחריגה ומזכות את העובד בתוספת תשלום בגינם. עבור השעתיים הראשונות העובד זכאי לשכר בשיעור של 125% משכרו והחל מהשעה השלישית ואילך בשיעור של 150% משכרו.

בהתאם לחוק אין לחרוג מעבר לשש עשרה שעות נוספות בחודש ואין להעסיק עובד למעלה משתים עשרה שעות רצופות. שעות נוספות בסופי השבוע מזכות את העובד ב-175% שכר עבור השעתיים הראשונות ו200% שכר החל מהשעה השלישית ואילך.

 

על יחסי מרות בעבודה

יחסי מרות הם יחסים בהם לצד אחד יש שליטה והשפעה על הצד השני באופן שאינו הדדי. יחסים אלו קיימים בכל מקום עבודה, אך יכולים להיחשב לבעייתיים במידה והם כוללים בתוכם מרכיבים רומנטיים או מיניים כמו גם, הטבות אחרות כמו, בקשות חריגות שאינן נכללות בתוך מסגרת הגדרת תפקידו של העובד.

החוק קובע כי ניצול יחסי מרות אסורה ומתקיימת ביחסי מנהל ועובד חזקת ניצול. כלומר המעביד הוא שנדרש להפריך את קיום הניצול על מנת להימנע מתשלום פיצויים במקרה של תביעה משפטית.

 

הפסקות בעבודה

בהתאם לדיני עבודה במהלך יום עבודה של שמונה שעות העובד זכאי למנוחה להפסקה ולארוחה של ¾ שעה לכל הפחות. במהלך הפסקתו העובד רשאי לעזוב את מקום עבודתו וההפסקה לא נכללת כשעת עבודה. אם המעסיק דורש כי העובד לא יעזוב את מקום העבודה במהלך ההפסקה, זו תוגדר כשעת עבודה. הפסקות קצרות לשירותים וכדומה נחשבות כחלק מהעבודה והמעסיק אינו רשאי להפחיתן משכר העובד.

הפסקות עבודה

סיכום דיני עבודה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בארבעה דיני עבודה שכל עובד שכיר צריך להכיר. כפי שציינו, יש להפריש לעובד פיצויי פיטורים בסך 8%. בנוסף דנו בשעות נוספות והשכר בגינן, הפסקות בעבודה ויחסי מרות. בכל מקרה בה אתם חשים שאינכם מקבלים את מלוא זכויותיכם במקום העבודה חשוב לפנות לעורך דיני עבודה על מנת לברר את הדברים ולתבוע את המעסיק במידת הצורך.

חוקי העבודה

אולי יעניין אותך גם

אופנוע חשמלי
כללי
איך מטעינים אופנוע חשמלי?

בדיוק כמו הרכבים החשמליים שהפכו להיות חלק בלתי נפרד מהכבישים בישראל, לאט לאט גם האופנועים החשמליים מקבלים מקום של כבוד. האופנועים הללו מאפשרים לנו להנות

קרא עוד »