הנצחה יגאל אלון
 

 "רכוש אין לי, הון אין לי, הנכס הגדול ביותר שיש לי הם חברי"   יגאל אלון.

 בית יגאל אלון - מרכז הנצחה


יגאל אלון נפטר ביום ששי, י"ב באדר תש"ם
29 בפברואר 1980.
עם מותו הפתאומי של יגאל אלון בשנת 1980 החליטו חבריו וידידיו הרבים על הקמת מפעל הנצחה חינוכי לזכרו, בקיבוצו גנוסר. לחוף הכנרת, ליד חורשת גנוסר, בה נוסדה בקיץ 1941 פלוגה א' של הפלמ"ח ובה קיים יגאל אלון את "מפגשי האביב" בין יהודים לערבים.

חבריו של יגאל ללימודים, לפלמ"ח, לתנועה הקיבוצית ותנועת העבודה, עם אנשי גנוסר חברו יחד לממשלת ישראל בראשות מנחם בגין ז"ל להקמת מפעל ההנצחה.

כל אלה חיפשו דרך הנצחה שתהלום את אישיותו ופעילותו הרב-צדדית של יגאל מחד, ומאידך תבטא את הגליל, האזור בו חי, צמח, נלחם, פעל, בנה את ביתו ומשפחתו.

המנוף לרעיון המוזיאון והמרכז החינוכי היו דבריו של יגאל:

"החינוך הוא מבוא לעולם התרבות הלאומית והאנושית"
"יש חשיבות עליונה לפיתוח מחשבתו האוטונומית של האדם ולטיפוח כושרו היצירתי וההגותי",


בדיון מקיף (11.11.80) בנושא תוכן ומהות המפעל בהשתתפות ישראל גלילי, יצחק רבין, מולה כהן ז"ל, ויבדל"א יצחק בן-אהרון, עמוס חורב, מוקי צור, עדנה סולודר, אליעזר שמואלי - הועלו מספר רעיונות. באותה ישיבה התבטא יצחק בן אהרון: "יגאל אלון היה הכל: לוחם, איש התיישבות, ידיד לערביי הגליל, מדינאי, חבר ואיש משפחה . אני מציע שתוכן המוזיאון החינוכי ונקודת המוצא תהיה - האדם בגליל. לנושא זה יש מימדים מקסימים ומכריעים בעיצוב האומה ותולדותיה. הגליל הוא אחד האזורים שבו חיו יהודים מימי חורבן בית ראשון, בית שני והלאה. תנועות רוחניות קמו בגליל, הסנהדרין, מאבקי העצמאות לקיום היהודי בכל התקופות. להיסטוריה הציונית העניק הגליל את תבלינו המיוחד, נתן לארגון ה"שומר" את יחודו, בגליל התהוותה הקבוצה, הסימנים הראשונים של החלוציות להדגיש היותו איש הגליל".

התקבלה החלטה - הנושא יהיה אדם בגליל.

בפרוגרמה כתב מוקי צור: "כוחו של יגאל היה בצניעותו, בנחבאותו אל הכלים, בבריאתו את הכלים, מתוך אחריות, נאמנות אישית, שהתגלמה ביכולתו שלא להיסחף במעגלי העמדת אישיותו במרכז, דוקא משום כך זכה בחיי יצירה ועשיה כה פעילים... גם מפעל ההנצחה לזכרו צריך לשאת אופי דומה: אישיותו צריכה להזדקר מתוך מפעל הזכרון על מעגליו השונים, ולא המעגלים מתוכו".

חדרי הנצחה אישיים ליגאל אלון נמצאים במגדל שבמוזיאון, ובהם מוצגים פריטים מקוריים מעזבונו של יגאל אלון: סמלים, ספרים, תמונות, מפות, יומנו האישי, טיוטות ופתקים, אבני דרך בחייו האישיים, הציבוריים ומעגלי חבריו. כן מוקרן הסרט "קווים לדמותו" - בבימויו של אורי גולדשטיין.

"רכוש אין לי, הון אין לי, הנכס הגדול ביותר שיש לי הם חברי"   יגאל אלון.

 הקדשות בספרים             חברים כותבים ומספידים               
                                                          
  בספר הפלמ"ח           פתאום געגוע              

                                     חיים חפר                               
   גאולה כהן               בלי יגאל                                                                 
                                     מקמה - חיים חפר        
  חנוך ברטוב            דברי ראש הממשלה
                                    אריאל שרון לשנת ה- 25
 אריה חשביה           מכתב ליגאל  נכתב מפיו של מולה כהן ז"ל, פקוד וחבר 

  נפתלי ארבל          דברים של נתן שחם בפרס יגאל אלון מרץ 2011


 
בניית אתרים