כפר מנדא
כפר ערבי מוסלמי, מדרום להר עצמון ומצפון למאגר אשכול. מונה בשנת 2003 כ-14000 נפש.
הכפר יושב לפני כ-500 שנה. ב-1948 מנה 700 נפש שהתפרנסו מחקלאות בלבד. כיום רוב התושבים מועסקים כשכירים, ובעיתות משבר, עולה מספר המובטלים. הכפר הוא אחד ממוקדי האבטלה הגדולים במדינה.
מקומו של הכפר מנדי, ישוב יהודי גדול בימי המשנה והתלמוד ובימי הביניים. לפי מסורת יהודית עתיקה, מקום קבורתם של רבי עקביא בן מהללאל, רבי שמעון בן גמליאל ויששכר מכפר מנדי. ההסטוריון הערבי יאקות, טוען שכפר מנדא הוא מדיין הנזכרת במקרא. (ומן המפורסמות הוא שמדיין במזרח הר-סיני) ועוד הוא טוען שבכפר מנדא קבורה ציפורה אשת משה ובה הבאר אשר גלל מעליה את הסלע והשקה לה (לצפורה) את צאנה והסלע קיים שם. רבי אשתורי הפרחי מהמאה ה- 14 התייחס לעניין ואמר: "וכן טועים הישמעאלים במקום אחד סמוך ציפורי ששמו כפר מנדא והם אומרים שהוא מדיין".
כדאי לבקר: מאגר אשכול של מוביל המים הארצי, אנדרטת הלוחם הבדואי בצומת, הר עצמון.

מקורות
זהרוני עירית / דרך ארץ: עם חי בנופיו. משהבט, 1987. ע' 98
תיק בארכיון המוזיאון

חזרה לרשימה


צרף לרשימה אישית  
 
 
לרגלי העצמון בשולי בקעת בית נטופה מראה כללי של הכפר
 
   
בניית אתרים